jana.hrdlickova@akhrdlickova.cz
Myslíkova 4/2020, Praha 2
Datová schránka336hgu9

KONTAKTNÍ INFORMACE

MGR. JANA HRDLIČKOVÁ

ADVOKÁTKA

E-MAIL a DATOVÁ SCHRÁNKA
jana.hrdlickova@akhrdlickova.cz
DS: 336hgu9
KONTAKT
+420 233 355 417
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
č. evid. ČAK 10326
JAZYKY
anglický jazyk, ruský jazyk

Vzdělání

STUDIUM

Právnická faktulta Západočeské univerzity v Plzni, promoce květen 2000

PRÁVNÍ SLUŽBY

Klíčem k úspěchu je správný přístup ke konkrétním potřebám klienta, kladu velký důraz na to, aby tyto potřeby byly splněny.

SPECIALIZACE

Zaměřuji se na oblast občanského, rodinného, pracovního, správního, ústavního a trestního práva. Zastupuji a obhajuji v trestním řízení či před správními orgány. Poskytuji poradenství při sepisování a příprav předmanželských smluv.

KONTAKT MGR. JANA HRDLIČKOVÁ